Heeroom Severius (Sjef) Jozef Blank (1927)

Categories:

(parenteel)

Gezin

Severius (Sjef) Jozef Blank (~1941)

Zoon van Jacobus Blank (1889) en Martha van der Gulik. Geboren op 16 januari 1927 aan de Bangert 58 (toen nr 278) te Blokker en als vijfde kind ter wereld gebracht, alleen zijn eerste zusje Alida (Alie) is door verdinking, terwijl Martha op het kraambed lag voor de geboorte van zijn broer Antoon, in 1921 om het leven gekomen. Sjef heeft zijn zus Alie dus nooit gekend. Na de geboorte van Sjef krijgen vader en moeder nog zes kinderen, allemaal meisjes. Een gezin met 10 kinderen (3 jongens en 7 meiden).
In 1939 overlijd vader Jacobus. Hij liet zijn vrouw en zijn 10 kinderen na. Gelukkig waren de oudste kinderen al groot genoeg om het gezin te helpen. Vader Jacobus had een tuinderij die werd toen door de drie broers (Antoon 18 jaar, Jaap 16 jaar en Sjef 12 jaar) overgenomen en voort gezet, zodat het gezin enigzins verzekerd was van inkomsten. Mede hierdoor is Sjef naar de Tuinbouwschool in Grootebroek gegaan. Helaas brak de oorlog uit en moesten alle scholen al snel sluiten.

Het gezin Blank
Vlnr achterste rij: Luus, Sjef, Tiny, Martha en Jaap.
Vlnr voorste rij: Ali, Bets, Gitta, Moeder Martha, Riet en Antoon. (~ 1941, vader Jacobus was ten tijde van deze foto inmiddels overleden)

Opleiding tot priester

Na de oorlog is Sjef niet meer naar teruggegaan naar de Tuinbouwschool. In 1946 besloot hij zijn moeder te vertellen dat hij priester wilde worden. Het was zijn wens om ‘wereldheer’ (priester) te worden en geen pater. Het was niet eenvoudig in die tijd om in Nederland op 18-jarige leeftijd een opleiding te volgen tot priester. Bovendien kregen studenten die vóór de oorlog op het seminarie studeerden voorrang, waardoor deze al snel vol zaten. Een studie in Nederland is daarnaast ook nog kostbaar en voor zijn alleenstaande moeder niet op te brengen.
Zijn moeder heeft, om Sjef’s wens in vervulling te laten gaan, Pastoor Blankenauw van de St. Michaël parochie in Blokker ingeschakeld die op zijn beurt diverse studiehuizen heeft benaderd, helaas zonder succes.

Het toeval wilde dat bij 2 zoons (ook geestelijken, namelijk paters) van de nicht van moeder (Martha van der Gulik), nieuwe aanmeldingen van studenten terecht kwamen. Hun oog viel op de naam Severius Blank en zij gingen met dit gegeven naar hun moeder die hen vertelde dat deze jonge man familie was. Een aalmoezenier van het Amerikaanse leger benaderde in die periode de paters van de lokale parochie om te vragen of één van hen de Heilige Mis wilde lezen. Na de Heilige Mis sprak de pater met de aalmoezenier en vertelde dat hun achterneef, Sjef Blank, graag priester wilde worden maar dat er nergens meer een plek voor hem was in Nederland om deze studie te volgen. Zo kwam in het gesprek met de aalmoezenier ook ter sprake dat zij een neef in Illinios hadden die ook priester was en noemden de naam Severius van der Gulik (broer van Martha van der Gulik). De aalmoezenier was verrast en vertelde dat deze priester zijn buurman was en dat hij in Illinois bekend was als Father Van.

De aalmoezenier zou snel weer teruggaan en heeft toen een brief meegenomen en ervoor gezorgd dat deze brief bij Sjef’s oom, Severius van der Gulik, pastoor in Illinois kwam. Heeroom van der Gulik heeft er toen voor gezorgd dat Sjef in Amerika kon studeren om priester te kunnen worden.

Op 3 juni 1947 vertrok Sjef samen met broer Antoon per trein van Hoorn naar Amsterdam en ging vandaar uit alleen naar Antwerpen. Onderweg bij station Leiden stond zijn zus Martha op het perron. Zij hebben elkaar toen heel even gesproken en naar wat later bleek was dit de laatste keer. Martha kwam bij een verkeerongeluk in 1948 om het leven.

In Antwerpen stapte Sjef op de boot ‘Edam’ van de Holland Amerika Lijn naar Amerika. Op 16 juni kwam hij aan in Hoboken New York, waar zijn oom, Severius (Sijvert) van der Gulik, hem stond op te wachten. Zij hadden elkaar nog nooit gezien en hadden afgesproken dat Sjef een rood, wit, blauw oranje koord op zijn linker revers van zijn jasje zou dragen.

Sjef Blank met Heeroom (Sijvert) van der Gulik in de Verenigde Staten omstreeks 1947-1948.
Passagierslijst S.S. Edam 1947
Loras Academy – Log Yearbook (Dubuque, IA), Class of 1948, Page 40. Severius Blank linksonder.

Maar bij aankomst in Hoboken bleken de reispapieren niet volledig in orde te zijn en ontstond er verwarring waardoor Sjef helemaal vergeten was het koord op zijn revers te dragen. Gelukkig kon de officier van het schip, die zich met de reispapieren had bemoeid, de mannen bij elkaar brengen.
Heeroom van der Gulik en Sjef hebben overnacht in een hotel voor emigranten in Hoboken New York en zijn de volgende dag per trein vertrokken naar Illinois.
Op 22 juni is hij in Iowa begonnen met zijn studie Engels om daarna dé studie te kunnen volgen.

In september 1947 begon hij aan een jarenlange studie. Eerst 2 jaar aan de Loras Academy in Iowa, daarna nog 4 jaar bij de Loras College voorde studie Kerkelijke filosofie. Vanaf 1953 tot februari 1958 volgde hij het seminarie in San Antonio, Texas. Op 24 februari 1958 is hij dan eindelijk ingehuldigd als priester van het bisdom Dallas-Fort Worth. Niemand van de familie kon er helaas bij zijn. Tijdens zijn inmiddels elfjarig verblijf is hij ook niet één keer in Nederland terug geweest.

Brieven

Brief van Sjef gericht aan zijn zus Bets. De brief is gedateerd 20 februari 1947, maar moet eigenlijk 1948 zijn geweest gezien de stempel op de envelop. Het is altijd lastig om te wennen aan een nieuw jaartal, zo in het begin van een nieuw jaar.
Ansichtkaart van Sjef gericht aan zijn moeder Weduwe J. Blank (met andere woorden Martha van der Gulik).
“Dierbare Moeder, Broers en Zusters. Als ik u in een vorige brief geschreven heb ben ik met Heeroom en twee andere jongens aan het kamperen hier in een van de noordelijke delen van de U.S. Het is hier buitengewoon mooi en gieniet. Sjef en Heeroom (van der Gulik).

Inhuldigingsfeest

Uitnodiging voor de 1e H. Mis en aansluitende receptie
Sjef draagt de mis op in de parochiekerk.
Publieke belangstelling was groot.
Optocht met bruidsmeisjes

Eind mei 1958 kwam hij voor het eerst weer naar Nederland, per vliegtuig. Moeder, broers en zussen hebben hem toen opgehaald. Hij mocht Blokker nog niet in, want het gehele dorp was bezig met voorbereidingen van een groot inhuldigingdfeest voor de pasgewijde priester.
Zaterdagavond vond de feestelijke intocht plaats in zijn geboortedorp Blokker. Een stoet van verschillende verenigingen en voorop de auto met Sjef, zijn moeder en kapelaan Timmermans ging door de parochie. Ook familieleden van de jonge priester en het kerk- en armbestuur maakten deel uit van deze stoet. Via Westerblokker de Kolenbergstraat ging de stoet langs de Bangert (zijn ouderlijk huis) en de Noorderdracht naar de parochiekerk St. Michaël.

De zomerse avond had een groot aantal belangstellenden op de been gebracht, die de pasgewijde priester geen beter welkom hadden kunnen bezorgen.
Op het met een ereboog en vlaggen versierde kerkepad, was het de heer J.G. Bot, die namens het kerkbestuur de pasgewijde priester toesprak.
Hij vertolkte de vreugde van de parochie, die hem nu als een jonge priester mocht begroeten. Hij zei er trots op te zijn de pasgewijde priester na een elfjarig afwezigheid te mogen verwelkomen. “Met belangstelling heeft men van verre uw studies gevolgd en naar mate de tijd vorderde versterkte de hoop eens een eigen priesterzoon te kunnen begroeten.” De heer Bot feliciteerde Sjef met het grote geluk dat hem was toegekomen. Ook de moeder en overige familieleden wenste hij geluk toe. “Gij gaf als zoon van de parochie gehoor aan de roepstem van onze goede God. Moge mede door uw voorbeeld uit dit navolging vinden in onze parochie. Wij hopen en bidden dat God u een rijk priesterleven zal schenken tot heil en zegen van hen die aan uw zielzorg zullen worden toevertrouwd”, aldus besloot de heer Bot.
Voorafgegaan door een stoet van bruidjes betrad de pasgewijde priester het versierde kerkgebouw. Ontroerend was het moment toen hij zijn eerste zegen aan de parochianen gaf.

Hosties
Met ereboog en vlaggen versierde kerkepad.
Sjef met zijn moeder en andere familieleden voor ‘Het gouden Hoofd’

Kerk

Na de inhuldiging als priester in Nederland is Sjef bij thuiskomst als kapelaan aan de slag gegaan in de parochie Holy Name in Fort-Worth, Texas. Daarna volgden nog St. Anthony in Longview in 1961, Sacred Heart in Wichita Falls in 1965 en Immaculate Conception in Tyler in 1967, alle in de staat Texas.

In 1969 vroeg de bisschop Sjef om pastoor te worden van de St. Thomas Aquinas kerk in Pilot Point, Texas. Dit heeft Sjef uiteraard aanvaard. Het was toen een parochie met 521 parochianen in een straal van oost naar west van 34 miles en van noord naar zuid van 22 miles. Na deze parochie is hij op 15 juli 1976 pastoor geworden in de St. Jude Thaddeus Catholic Church in Burkburnett Texas. Deze parochie telde 600 parochianen in eens straal van oost naar west van 25 miles en noord naar zuid van 20 miles. Dit om aan te geven wat voor afstanden het zijn om een parochie te besturen.

Sinds 15 juli 2001 was Sjef pastoor in ruste in Burkburnett, een dorp in het noordoosten van Texas. Hij viel nog regelmatig in als pastoor in de parochie. Hielp met de viering van de Heilige Mis op de “Notre Dam school” in Wichita Falls en bleef jarenlang moderater van de “Northwest Deanery of the National Council of Catholic Women”. Ook is hij meer dan 20 jaar kapelaan gebleven van de “Burkburnett Knights of Columbus Council 7371”.

Op 24 februari 2008 was Sjef 50 jaar priester. In maart van datzelfde jaar heeft hij dit gevierd in Nederland samen met zijn nog in leven zijnde drie zussen (Luus, Gitta, en Bets). Zijn enige toen nog levende broer Jaap kon hier helaas niet bij zijn. Gelukkig werd hij wel vertegenwoordigd door zijn kinderen en kleinkinderen.

Sjef overleed op 83-jarige leeftijd op 4 januari 2011 in Burkburnett in Texas. Op 15 januari is er een plechtige uitvaartmis gehouden in de St. Michaël kerk in Blokker, waarna hij is bijgezet in het familiegraf op het R.K. Kerkhof in Westerblokker.

Ter ere van Sjef is een deel van het gebouw naar hem vernoemd in de St. Jude Thaddeus Catholic Church in Burkburnett, Texas, dit gedeelte heeft de naam “Fr. Severius J. Blank Education building” gekregen.

St. Jude Thaddeus Catholic Church in Burkburnett Texas.
Rev. Severius J. Blank die een mis leid (1991).
Rev. Severius J. Blank 50 years priest.

Foto’s Severius Blank (Heeroom)

Sjef Blank (~1947).
Sjef Blank (~1950).
Sjef Blank (juni 1958).
Sjef Blank (~1960).
Sjef Blank (~2001).
Vlnr boven: Sjef, Tiny, Luus, Martha. onder: Bets, Riet en Gitta (~1936)
Heeroom Blank doopt Nico Goedhart zn van Bets en Dirk Goedhart (1958)
Heeroom Blank 25 jaar priester (1983)
Heeroom Blank aanwezig tijdens 40-jarige bruiloft van zijn zus Bets Goedhart-Blank en haar man Dirk Goedhart (1997).
70/70/76 verjaardagsfeest Sjef, Bets en Gitta Blank (2003)
Heeroom Blank op verjaardag van Bets Blank. Vlnr Jaap Blank, Bets Blank en Sjef Blank (2 januari 2006)
Heeroom Blank met Denys en Leslie Goedhart (1987).
Heeroom Blank en Pastoor Vlaar in de kerk van Nibbixwoud mis ter gelegenheid van het 40-jarige bruiloft van zijn zus Bets Goedhart-Blank en haar man Dirk Goedhart (1997).

Bronnen:

Vereniging Historisch Blokker – Jaarboek 2008
Website van “St. Jude Thaddeus Catholic Church” in Burkburnett Texas
Website van “St. Anthony Church” in Longview, Texas
Website van “Sacred Heart Church” in Wichita Falls, Texas
Website van “Cathedral of the Immaculate Conception” in Tyler, Texas
Amerikaans overlijdensbericht Rev. Severius J. Blank uit 2011.
North Texas Catholic Newsmagazine – February 2011